Utsättningen på Gräsö

I oktober gjordes det en sista insatts i år med gräskarparna nånstans på Gräsö. Mängder av gräskarpar sattes ut för att motverka och stoppa en total igenväxtning av sjön…