Produkter

Salix


Det är värt att uppmärksamma en mycket lättodlad växt, salix som ger värdefullt bränsle utan att skada den naturliga miljön men även används på viltåkrarna där den äts av all klövvilt, skapar täta skyddszoner åt det vilda somt används som biofiltration för alla vattentäkter ( dammar eller viltvatten )

Image

Produktbeskrivning

Vad är en energisalix?

Energisalix erhölls vid korsningar av många sorter med önskade egenskaper. Det kännetecknas av en mycket snabb tillväxt och motståndskraft mot svåra väderförhållanden.. Den tål både frost och värme. Denna användbara växt klarar sig bra i en mängd olika jordtyper, från komprimerad till lätt sandig jord. Det är värt att veta att energisalix växer mycket snabbare än andra träd, så du kan räkna med snabba resultat i aveln. Från en hektar odling kan upp till 25-30 ton virke årligen skördas.

Hur odlar man en energsalix?

Nyckeln till att odla denna växt är att säkerställa att den har rätt mängd vatten för optimal tillväxt. Därför bör du undvika att anlägga salixplantager på sandjord. Våtmarker, översvämningsslätter, som ofta är fyllda med vatten, kommer att vara en utmärkt plats för denna växt, vars överskott inte skadar den på något sätt. Det är värt att notera att detta träd är perfekt för förhållanden som inte passar de flesta grödor.

Före plantering bör den åker som är avsedd för pilen grävas och gödslas för att underlätta för plantorna att starta i ett nytt läge. Plantorna bör planteras på hösten innan frosten börjar, eller tidigt på våren, så snart jorden är tillräckligt mjuk för att börja odla. Ju tidigare en plantage etableras, desto bättre, eftersom jorden som är mättad med vatten under upptining ger en utmärkt start för unga plantor.

 

Kontakta oss om produkten


Hör av dig till oss, vi hjälper dig gärna med dina frågor!