Cyprinus carpio

Spegelkarp


Den mäktigaste av alla tandkarpar, karparnas konung. Där det idag finns 24 typer av Cyprinus i världen, utöver dessa har 2 typer dött ut. Spegelkarpen kallad för Kungskarp i andra länder är den mest kända formen av den odlade tama fisken.

Image
Image

Om spegelkarp

Karpen har stort ekonomiskt värde i form av matfisk samt sportfiske. Karpen är en vit fisk och är växtätande dock så tar han gärna lite proteintillskott i form av små vattendjur, skalldjur eller insektslarver.


Anpassningsbar till de flesta vattentyper och fodertillgångar. Karpen kan andas under relativt långa perioder atmosfäriskt luft, därav karpens enorma tålighet. Överlever likt Rudan (Carasius Carasius) syrefattiga miljöer.

Lever i stillastående eller långsamt flyttande vattendrag. Kommer ursprungligen från Kina och är en främmande art i Europa.

Karpen leker gärna med många utav hans kusiner inom familjen och skapar en massa varianter t.ex. den Japanska Koikarpen med över 100 olika former.

Här i Sverige är den närmaste släktingen som leker med karpen ruda. Fisken gillar i sitt sökande efter föda liksom vildsvinet böka upp på botten, därav blir vattnet grumligt.

Här i Sverige leker den bara i grunda och varma vatten och når sin könsmogna ålder vid 3-4:e levnadsåret. I sin vilda form är det bara fjällkarpen som påminner i sitt utseende den vilda formen.

Karp ciprynius carpio finns i flera varianter:
Spegelkarp, radkarp, fjällar, läderlapp och koikarp.

Kontakta oss om spegelkarp


Hör av dig till oss, vi hjälper dig gärna med dina frågor!