Rörmossens karpodling

Om oss


Mitt i storslagna Roslagen ligger Rörmossen Karpodling. Dammen byggdes enligt konstens alla regler som en naturdamm med både varierande djup och stor yta. En munk installerades för nivåreglering och vatten tillsattes. Både dagvatten och källvatten bidrar till det friska ekosystemet och fiskodlingen har idag alla tillstånd som krävs från både jordbruksverket och länsstyrelsen.

Image

I samband med införsel av karp utför Rörmossen Karpodling AB årligen två kontroller på både gräskarpen och spegelkarpen för SVC- och KHV-virus i strikt samarbete med myndigheter som ansvarar för denna kontroll. Bara statliga verk är involverade för att uppnå det högsta säkerheten för virusskyddet vid import.


Vad avser tillsynen av odlingen så utförs den av återkommande av myndigheter samt att den även är ansluten till Distriktsveterinärerna. Med hänsyn till det helt slutna systemet blev odlingen klassad av jordbruksverket med den lägsta smittorisken och kontrollerna görs vartannat år.

Hur odlar man karp på Rörmossen?
Idag finns det spegelkarp med flera olika genetiska linjer samt fjällkarp:

De första karparna kom till Rörmossen från Aneboda i Småland. Redan från början märkte vi konstigt beteende hos fiskarna. Som 500 gramare gick de i lek första våren. Normalt behövs det 5-7 år innan karpen går i lek och då väger fisken från 5 kg uppåt.

Med lite eftertanke och konsultation fattades det beslut om att ansöka om införsel av karp och gräskarp som skulle gynna genetiken.

Idag har vi fisk med ungersk genetisk linje odlad i Polen, karpens land. Planer finns på att även införa karp från England.

Fiskar växer upp i sitt naturliga element: dammen. Inga fiskar drivs upp i tempererade bassänger för att påskynda tillväxten, utan växer helt i sitt egna tempo anpassad till verkligheten i naturen. Inga UV-lampor som dödar bakterier och inte heller maximal utfodring som bara förstör fiskens naturliga födosök samt könsmognad.Rörmossen Karpodling motsätter sig all form av bassängodling där man stimulerar tillväxten.

Vi tar fram sättfisk på naturens egna villkor. ”Från frihet till frihet” är vårt motto. Dammen på ca en hektar är så ekologisk den bara kan bli. Här gödslar vi bara med naturgödsel en gång om året för att stimulera den gröna algtillväxten. Algerna blir i sin tur mat åt det zoologiska planktonet och blir till naturfoder som i sin tur bidrar och är nödvändigt för fiskens tillväxt. Att inte förglömma så är även grönalgerna föda åt fisklarver och fiskyngel upp till 2 cm.

Vidare sker utfodring i form av spannmål. Majs och vete i krossad form samt tillskott av professionellt fiskfoder. Det sistnämnda bidrar med alla mineraler och vitaminer och ser till att fiskarna får i sig alla de livsviktiga ämnena och förblir friska. Spannmål står för den största andelen.

Redan 1758 blev karpen omskriven av Karl von Linne.Till Sverige kom karpen med munkarna runt 1600-1700 talet och då var det i syfte att bli matfisk men till Rörmossen hittade den 2009.

Karpen härstammar från Asien och tillhör familjen tandkarpar. Den finns idag representerad över hela världen men inte i de kallare regionerna.

Som matfisk står karpen över all kyckling produktion i världen dock inte i Sverige, trots att det var munkarna som introducerade fisken som just matfisk. Det kulinariska värdet är av underordnad betydelse för det svenska matbordet trots det välsmakande och vitaminrika köttet.

Det fiskas 200’000 ton karp årligen för konsumtion.Här i landet ökar karpens popularitet från år till år och dess största attraktionskraft ligger i sportfiske. Under gynnande förhållanden kan karpen växa till sig till över 50kg och kan leva i 40 år. Dokumenterade vikter ligger en bra bit över 30 kg, det svenska rekordet från 2015 ligger på 27,5 kg.

Fisken är värmeälskande, därav mindre tillväxt i Sverige. Att finna karpen i sin vilda ursprungsform som fjällkarp är omöjligt. All karp i Sverige kommer från utsättningar. Fisken är mäktig och sällsynt, därav dess attraktivitet.

Att överlista en gammal karp på kroken ställer höga krav på fiskaren och just den lyckan att kroka en 10 eller 15 kg fisk gör det fantastiskt. Det är inga abborrar eller gäddor som finns i mängder och är lätta att fånga utan ett mer riktat fiske krävs efter just den arten (karpfeber). Känd även som den mest ultimata vitfisken man kan fånga på krok.

Kontakta oss


Hör av dig till oss, vi hjälper dig gärna med dina frågor!