Spegelkarpen når sin frihet

En klassisk utsättning av spegelkarpen någonstans i Sverige. Cyprinus Carpio når sin optimala miljö: dammen!