Spegelkarpen når sin frihet

2017-08-10 20:52 i Nyheter, Spegelkarp

En klassisk utsättning av spegelkarpen någonstans i Sverige. Cyprinus Carpio når sin optimala miljö: dammen!