Inplantering av fisk på Rörmossen

Rörmossens stora dag. Karparna kom från Småland och är på plats.